Augusztus 18-án nyílik a sokak által várt a "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" c. pályázat

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

Rendelkezésre álló keretösszeg: 200 milliárd Ft

Támogatott pályázatok száma: 400 - 500 db

 1. Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése – esetében támogatási kérelmet nyújthat be:
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben:
 • A támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.

       2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése – esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben:
 • A támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • A támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Mindkét célterület kapcsán egységesen: A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség

 1. Támogatható tevékenységek:

2/A) Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:
 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése – esetében:
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. célterület - Borászati üzemek fejlesztése – esetében:
 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 • Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen
 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamos energia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

2/B) Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 • Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
 • A Felhívás 5.5. c) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).
 • A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás 3.1.1.1. A) pontjában („Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása”) foglalt önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
 • A telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);
 • Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • Ingatlan vásárlása, a felhívás 5.7. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

        3. A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 100 millió Ft, max. 5 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

 • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.
 1. Területi korlátozás:

Magyarország

 1. Benyújtás határideje: augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.
 • Első szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
 • Második szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
 • Harmadik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. – 2021. október 12.
 • Ötödik szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
 • Hatodik szakasz: 2022. január 26. - 2022. február 8.