Tevékenységi körünk

Cégünk szolgáltatásait elsősorban önkormányzatok, önkormányzati társulások, közigazgatási szervek, a magánszféra, valamint a gazdasági társaságok részére nyújtja. Munkatársaink többéves nagyfokú szakmai tapasztalattal és tudással rendelkeznek, melynek során az ügyintézésben jelentős hatékonysággal működnek. Célunk, a pályázat nyerésének sikerességén felül, hogy a projekt minél magasabb színvonalon valósuljon meg, valamint szolgáltatásaink minősége tökéletesen megfeleljen megrendelőink igényeinek, így biztosítva a hosszú távú együttműködést.

Rendelkezésre álló szakembereink:

  • pályázati szaktanácsadók, pályázatírók;
  • projektmenedzserek;
  • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók;
  • közbeszerzési referensek;
  • szakjogász
  • tervezők
  • műszaki ellenőrök

1. Pályázatírás

A pályázati konstrukció elemzését követően tájékoztatjuk az ügyfelet az adott pályázatban rejlő lehetőségekről, kockázatokról, kötelezettségekről.  Elengedhetetlen, hogy az ügyfél a pályázat elkészítése  előtt megismerje a lehetőségek mellett azokat a vállalásokat, melyeket az adott pályázat elvár a nyertes pályázóktól. Amennyiben az ügyfél pályázni szeretne, elkészítjük a pályázati kiírás tartalmi és formai előírásainak megfelelően a pályázati dokumentációt, mely főként pályázati adatlapokból, mellékletekből, esetleg megvalósíthatósági tanulmányokból, valamint üzleti/pénzügyi terv elkészítéséből áll. Amennyiben hiánypótlásra kerül sor, természetesen közreműködünk az összeállításában, elkészítésében. A nyertes pályázati projektek támogatási szerződésének összeállításában is segítünk az ügyfeleknek.

2. Közbeszerzés

Sokéves szakmai tapasztalat birtokában működünk közre közbeszerzések lebonyolításában mind az ajánlattevői, mind az ajánlatkérői oldalon. A hirdetmények elkészítésétől kezdődően a teljes dokumentáción át az eredményhirdetésig végigvisszük a közbeszerzési eljárásokat. Igény szerint közbeszerzési szabályzatot és közbeszerzési tervet is elkészítünk. A közbeszerzési eljárásokon induló ajánlattevők számára az ajánlat összeállításában nyújtunk segítséget az EKR-ben.

3. Tervezés

A pályázat benyújtásához építési beruházás esetén elengedhetetlen feltétel a tervek és engedélyek megléte. Mérnökeink nagy szakértelemmel és odafigyeléssel végzik el a tervezési feladatokat, kezdve az igények megismerésétől, a helyszíni felmérésen át az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésén keresztül azok hatóságilag történő engedélyeztetéséig. A tervek elkészítése közben folyamatos konzultációt tartunk a megrendelővel, így a lehető leggyorsabban és legpontosabban készülhetnek el a tervek.

4. Projektmenedzsment

A pályázat megnyerése után pályázati tanácsadóként segítünk a projektet az előírásoknak megfelelően megvalósítani. Projektmenedzsment szolgáltatásunk  - időközi és záró kifizetési kérelmek összeállítása, időközi és záró beszámoló készítés, kapcsolattartás a Közreműködő Szervekkel, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, stb. -  révén minimálisra csökken a megvalósításban rejlő kockázat. A projekt fizikai megvalósítását követően a kötelező fenntartási időszakban is közreműködünk az időszakos- és záró projekt fenntartási jelentések elkészítésében.

5. Műszaki ellenőrzés

Amennyiben egy pályázat keretében új létesítmény épül, illetve meglévő felújításra, korszerűsítésre kerül, elengedhetetlen a megfelelő minőségű kivitelezés eléréséhez műszaki ellenőr alkalmazása. Cégünk a műszaki ellenőri feladatokat a megbízási szerződés alapján, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látja el.

 

A társaság tevékenységi körei

Főtevékenység:        

 71.12- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Egyéb tevékenységek:

 41.10- Épületépítési projekt szervezése

 41.20- Lakó és nem lakó épület építése

 42.11- Út, autópálya építése

 42.21- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

 42.22- Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

 42.91- Vízi létesítmény építése

 42.99- Egyéb m.n.s. építés

 43.11- Bontás

 43.12- Építési terület előkészítése

 43.13- Talajmintavétel, próbafúrás

 43.22- Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

 43.29- Egyéb épületgépészeti szerelés

 43.31- Vakolás

 43.33- Padló-, falburkolás

 43.91- Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

 43.99- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 55.90- Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 62.01- Számítógépes programozás

 62.02- Információ-technológia szaktanácsadás

 62.03- Számítógép üzemeltetés

 62.09- Egyéb információ-technológia szolgáltatás

 63.11- Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

 68.10- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

 68.20- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 70.22- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 71.11- Építészmérnöki tevékenység

 71.20- Műszaki vizsgálat, elemzés

 74.90- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 81.21- Általános épülettakarítás

 81.29- Egyéb takarítás

 93.19- Egyéb sporttevékenység

 93.29- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység